Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. ze dne 23. října 2017 o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) je aktuální právní dokument, který by měl znát každý zadavatel i zhotovitel staveb.

Vzhledem k důležitosti Nařízení se mu budeme věnovat i na Setkání koordinátorů. Pokud tedy toto Nařízení neznáte, tak vám ho doporučujeme důkladně pročíst – například ZDE.